Παλιά πόλη

Για τη διάσωση, τη συντήρηση, την αξιοποίηση, την προβολή, την καταγραφή και την προστασία της παλιάς πόλης, θα είναι δρομολογηθούν τα εξής:

 • Δημιουργία αντιδημαρχίας Παλιάς Πόλης
 • Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης της Κέρκυρας – μνημείο UNESCO και εξοχής με επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Παλιάς Πόλης και του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας μετά από διαβούλευση. Ανάδειξη εξοχικών αρχοντικών και φρουρίων.
 • Επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου της Κέρκυρας, σύνδεση με περιαστικούς οικισμούς, υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης.
 • Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για ιστορικά κέντρα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία (ευρωπαϊκής και ελληνικής)
 • Σύσταση και λειτουργία της επιτροπής διαχείρισης
 • Σύντομη διαβούλευση (σε διάστημα δύο μηνών) με τους εμπλεκόμενους φορείς, του Αστικού Κανονισμού Λειτουργίας
 • Αυστηρή εφαρμογή του πιθανώς τροποποιημένου Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας
 • Αξιοποίηση όλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που ενδεχομένως να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον.
 • Στελέχωση, ισχυροποίηση και εξοπλισμός του γραφείου παλιάς πόλης
 • Στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
 • Δημιουργία δημοτικού γραφείου στελεχωμένου με μέλη από Υ.ΔΟΜ., ΤΕΕ, ΕΦ.Α.ΚΕΡ., Γραφείο Παλιάς Πόλης, Δικηγορικό Σύλλογο, Αστυνομία ή/και Δημοτική Αστυνομία, Π.Υ., Υγειονομική υπηρεσία, Εμπορικό Επιμελητήριο και Εμπορικό Σύλλογο. Το γραφείο αυτό θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο, την λειτουργία και την ίδρυση των καταστημάτων (εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος) εντός της Παλιάς Πόλης.
 • Διευθέτηση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Η δράση αυτή θα είναι ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης του κυκλοφοριακού. Θα έχει ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης (παλιάς και νέας), την εξυπηρέτηση των κατοίκων της παλιάς πόλης, την εύκολη κίνηση οχημάτων κοινής ωφέλειας (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα αστυνομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) και θα δομηθεί πάνω σε επιστημονική κυκλοφοριακή μελέτη, με βάση τα σημερινά δεδομένα αλλά και στατιστικά μοντέλα, που θα παραπέμπουν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης σε βάθος τριακονταετίας.
 • Συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και άλλους πανεπιστημιακούς φορείς, με σκοπό την καταγραφή όλων των κτηρίων της παλιάς πόλης και τη συγκέντρωση κάθε δυνατής πληροφορίας γύρω από το δομικό της απόθεμα (ολοκληρωμένη τοπογραφική αποτύπωση, φωτογραφική αποτύπωση, αρχιτεκτονική αποτύπωση με σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής καταγραφής). Μη ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος σεισμός, που κατέστρεψε την τότε μεσαιωνική πόλη της Κέρκυρας έγινε το 1748. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στατιστικά ένας μεγάλος καταστροφικό σεισμός επαναλαμβάνεται κάνε 400 περίπου χρόνια, σημαίνει ότι σε κάτι λιγότερο από 130 χρόνια θα βιώσουμε τη μανία ενός καταστρεπτικού σεισμού, που ίσως αφανίσει την πόλη μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εφοδιασμένοι με όλα τα στοιχεία, ώστε να κληρονομήσουμε το μέλλον της πόλης μας στην παγκόσμια κοινότητα.
 • Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ, ΟΤΕ. Σε πάμπολλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και σε αρκετές ελληνικές (π.χ. Ναύπλιο) αυτό έχει επιτευχθεί. Επιβάλλεται να γίνει και την Κέρκυρα.