Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

  • Ένταξη του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε δίκτυα πόλεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγή, αλλά και την προσαρμογή σε αυτήν (π.χ.Climate Action Network).
  • Συνεργασία με οργανώσεις όπως η Greening the Islands και του δικτύου ‘Clean Energy for EU islands’ για τη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίων για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων
  • Δρομολόγηση διαδικασιών, ώστε η Κέρκυρα να περάσει σταδιακά στην ηλεκτροκίνηση (δεκαετές σχέδιο).