Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων (Απορριμμάτων)

Γιά μία καθαρή Κέρκυρα και υγιή Κέρκυρα.

 • Ένταξη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην κυκλική οικονομία.
 • Μηδενική παραγωγή αποβλήτων σε ορίζοντα δεκαετίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη για χώρους ταφής εντός του νησιού.
 • Με τη μαζική συμμετοχή των επιχειρήσεων να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος της ανακύκλωσης του 50% του συνολικού όγκου πριν το καλοκαίρι του 2020.
 • Η σταδιακή μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων.
Άμεσα μέτρα διαχείρισης της κρίσης:
 • Πρόληψη με επανάχρηση περιεκτών. Άμεση εφαρμογή διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην πηγή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαλογή σε έξι ρεύματα.
 • Έναρξη προγράμματος κομποστοποίησης.
 • Επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
 • Μεταφορά μη διαχειρίσιμου όγκου απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας.
Μέτρα κατά την πρώτη διετία
 • Κάθε Δήμος θα διαχειρίζεται τα απορρίμματά του με αποκεντρωμένη διαχείριση.
 • Έναρξη ειδικού προγράμματος για διαχείριση των απορριμμάτων των επιχειρήσεων.
 • Δρομολόγηση κατασκευής κεντρικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, μετατρέψιμη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης με μηχανική διαλογή.
 • Δρομολόγηση κατασκευής μιας μονάδας κομποστοποίησης σε κάθε δήμο.
 • Εφαρμογή οικιακής, συνοικιακής κομποστοποίησης και κομποστοποίησης χωριού.
 • Χωριστή αποκομιδή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το σύστημα πόρτα-πόρτα.
 • Δημιουργία «πράσινων σημείων» για ογκώδη και επικίνδυνα υλικά τάχιστα.
 • Υποστήριξη και εξάπλωση εθελοντικών «πράσινων γωνιών» σε χωριά και πόλη.
 • Περιβαλλοντική αποκατάσταση Τεμπλονίου και πρόσφατων ΧΑΔΑ.
Συνολική πολιτική για την ορθή διαχείριση
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής με οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα. Εφαρμογή συστημάτων ‘Πληρώνω όσο πετάω’. Χρέωση μόνο για σύμμεικτα απορρίμματα και επιστροφή χρημα΄των ανακύκλωσης στον πολίτη (ανταποδοτικά οφέλη), πιλοτικά προγράμματα ζύγισης απορριμμάτων οικιών και επιχειρήσεων. Σύνδεση όγκου παραγόμενων απορριμμάτων με τα δημοτικά τέλη (όπως προβλέπει η νομοθεσία).
 • Σύνδεση των κανόνων απορριμμάτων με τον κανονισμό αστικής λειτουργίας της πόλης.
 • Επιθετική ενημέρωση, αλλά και μέτρα αστυνόμευσης και προστίμων. Προϋπόθεση αποτελεί η επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας.