Ζώα συντροφιάς

Για να κάνουμε αυτό που είναι σωστό και να περάσει η κοινωνία μας σε επίπεδο εναρμόνισης με τη φύση.

 • Έλεγχος πληθυσμού των αδέσποτων μέχρις ότου να μην υπάρχει κανένα πλέον.
 • Βοήθεια στις οικογένειες με δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και ειδικά των παιδιών ώστε να σέβονται και να συνυπάρχουν αρμονικά με τα ζώα συντροφιάς.
Αδέσποτα
 • Καταγραφή σε βάση δεδομένων, σήμανση (τσιπάρισμα), εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, στείρωση όλων των αδέσποτων ζώων για διάθεση προς υιοθεσία σε συνεργασία με τους ιδιώτες κτηνιάτρους, πιστοποιημένες φιλοζωικές, εθελοντές και τοπικά pet shop.
 • Προσωρινή φιλοξενία τους σε πιστοποιημένους εθελοντές ως «ανάδοχη οικογένεια» και δημιουργία σχετικού δικτύου για προσφορά  σίτισης και κτηνιατρικής δωρεάν φροντίδας σε περίπτωση ανάγκης μέχρι να βρεθεί μόνιμη οικογένεια φιλοξενίας.
 • Το ζώο θα δίνεται με συμβόλαιο υιοθεσίας και θα παρακολουθείται για τουλάχιστον ένα χρόνο, με δυνατότητα οικονομικών κινήτρων όπως μείωση δημοτικών τελών.
 • Δημιουργία ιστοτόπου και εφαρμογής για προαγωγή υιοθεσίας και φροντίδας των ζώων.
 • Επανένταξη των αδέσποτων στο φυσικό τους περιβάλλον υπό προϋποθέσεις, δεν θα εγκαταλειφθεί αδέσποτο ειδικά σε περιοχές που κινδυνεύει να θανατωθεί ή κακοποιηθεί.
Δεσποζόμενα
 • Βοήθεια σε όσους ήδη έχουν ζώα και για να ελεγχθεί και να περιοριστεί ο αριθμός των ζώων που γεννάνε. Παράδοση για προσωρινή φιλοξενία προς υιοθεσία ανεπιθύμητων.
 • Σε ανεπιθύμητη γέννα να δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να διαθέσει τα κουτάβια με συμβόλαιο υιοθεσίας, παρακολούθησης και σήμανση.
 • Δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας είτε σε καταφύγιο είτε σε σπίτια εθελοντών όταν οι οικογένειες θα απουσιάζουν από το νησί.
Πρόληψη – προαγωγή προστασίας και φροντίδας
 • Εκπαιδευτικά – ενημερωτικά μαθήματα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε τα παιδιά να μυηθούν στο σεβασμό και τη φροντίδα προς τα ζώα. Προαγωγή υπό προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενός ζώου από ένα σχολείο.
 • Ηλεκτρονική εφαρμογή που θα βοηθάει όσους έχουν χάσει ζώο ή ψάχνουν ή θέλουν να υιοθετήσουν.
 • Δημιουργία δημοτικού καταφυγίου με στόχο την προσωρινή φιλοξενία εν αναμονή υιοθεσίας όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος.
 • Διάθεση ειδικών κάδων εναπόθεσης συλλογής περιττωμάτων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται πρόστιμα.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για περιορισμό αγοραπωλησίας ζώων.