Διοίκηση

Για να μπορέσει ο Δήμος να είναι αποτελεσματικός και επιτυχής.

  • Άντληση πόρων ειδικά από Ευρωπαϊκά προγράμματα, δημιουργία γραφείου εύρεσης χρηματοδοτήσεων στις Βρυξέλλες.
  • Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου με πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων, συμμετοχή του προσωπικού στον σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων και με ηθικά κίνητρα.
  • Συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη διαβούλευση.
  • Διαφάνεια με σαφή ανάρτηση όλων των στοιχείων λειτουργίας του Δήμου.
  • Μείωση της γραφειοκρατείας και επέκταση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του διαδικτύου.
  • Αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με διεκδίκηση ακινήτων τα οποία κακώς ανήκουν τώρα στο Δημόσιο (πχ Παλαιό Φρούριο), συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία. Ειδικά το Βίδο και το Μον Ρεπό να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση εκθέσεων και φεστιβαλ τα οποία απαιτούν μεγάλους χώρους. Το δύο αυτά μέρη πρέπει να έχουν διαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση με την πόλη, και να γίνουν αναπόσπαστα κομμάτια της.
  • Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.