Πολιτισμός

Για την διατήρηση και ανάπτυξη αυτού που μας κάνει Κερκυραίους.

Γενικά
 • Ανάδειξη των μνημείων της πόλης κατά το σχέδιο διαχείρισης της UNESCO.
  • Eνεργοποίηση του σχεδίου διαχείρισης
 • Ανάδειξη της Κέρκυρας σε κέντρο παρουσίασης της εξελικτικής πορείας του Ευρωπαϊκού πολιτισμού από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την σύγχρονη εποχή.
  • Δημιουργία νέων χώρων μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων τεχνών με αξιοποίηση κτιρίων του Δήμου και διασύνδεση δημοσίων και ιδιωτικών εκθέσεων.
  • Ανάδειξη παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (λουτρουβιά, κλπ) και δημιουργία πολυχώρων για εκδηλώσεις.
  • Ενίσχυση των υπαρχόντων μουσείων και πιθανά δημιουργία νέων (πχ στο Μαντούκι) με εξειδικευμένα θέματα όπως την θάλασσα – πλοία, αγροτικά εργαλεία, κλπ.
  • Ανάδειξη της Κέρκυρας σε διεθνές κέντρο καλών τεχνών (π.χ. μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, ποίηση, θέατρο, χορός, κινηματογράφος, φωτογραφία, βίντεο, σχεδίαση, χαρακτική, βιομηχανικός σχεδιασμός, γραφιστική).
 • Σταδιακή επανα-Κερκυραιοποίηση του «Άϋλου σύγχρονου Πολιτισμού» με διάσωση, ανάδειξη και εξέλιξη της Κερκυραϊκής – Επτανησιακής καλλιτεχνικής παράδοσης.
 • Διάχυση των καλών τεχνών σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας.

 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι θα ακολουθηθούν οι εξής στρατηγικές :

 • Οργάνωση ομάδων εργασίας – συνεργασία με το πανεπιστήμιο και με φορείς.
 • Οργάνωση διεθνών φεστιβάλ και σχολείων. Συνεργασία με αντίστοιχα άλλων χωρών.
 • Σύνδεση παιδείας και πολιτισμού. Συνεργασία πολιτιστικών σωματείων και σχολείων.
 • Ανάπτυξη Κερκυραϊκού σήματος ποιότητας και πραγματοποίηση διαγωνισμών παρουσίασης του Κερκυραϊκού πολιτισμού.
Ειδικότερα
Πολιτισμός – Δημιουργική Οικονομία
 • Πολιτιστική κληρονομιά- Πόλη Mνημείο UNESCO
  • Eνεργοποίηση του Φορέα Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης-
  • Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων, επικαιροποίηση, διαβούλευση και αυστηρή εφαρμογή Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας Παλιάς Πόλης.
  • Προώθηση και υποστήριξη ποιοτικού θεματικού τουρισμού εντός της πόλης.
Καλλιτεχνικά
 • Οργάνωση ενός Γραφείου Διαχείρισης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (τύπου DMO- Προβλέπεται στην ΟΧΕ)- Έγκαιρος και συστηματικός ετήσιος προγραμματισμός εκδηλώσεων και γεγονότων, προβολή τους μέσω των νέων μέσων.
 • Υλοποίηση των έργων και δράσεων της ΟΧΕ (Οργανωμένης Χωρικής Επένδυσης) με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο- αξιοποίηση κονδυλίων από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και Ψηφιακού Πολιτισμού (εικονικές διαδρομές, τουριστική πληροφόρηση για σημεία πολιτιστικού/ιστορικού ενδιαφέροντος στην πόλη αλλά και εκτός αυτής)
Πολιτιστική – Δημιουργική Επιχειρηματικότητα
 • Συνεργασία με Περιφέρεια και Ιονιο Πανεπιστήμιο για την υποστήριξη της δημιουργικής οικονομίας (Εκκολαπτήριο Δημιουργικών επιχειρήσεων- Hub υπαρχουσών Δ.Ε.- αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων για φιλοξενία τους).
 • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας γύρω από την οργάνωση σημαντικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και την ανάδειξη των μνημείων της Κέρκυρας.

 

Διαβάστε ακόμα:

Καρναβάλι με χρώμα κερκυραϊκό