Οικονομία

Γιά τη βελτίωση του επίπεδου ζωή μας και την συγκράτηση των επιστημόνων.

 • Ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής σε όλα τα επίπεδα από ελιά μέχρι αλιεύματα.
 • Απευθείας διάθεση των προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή όσο είναι αυτό εφικτό (πχ μέσω Δημοτικής αγοράς και απευθείας συνεργασίας παραγωγών ξενοδόχων).
  • Μείωση ενοικίων Δημοτικής Αγοράς – μέριμνα για τους παραγωγούς.
  • Αναθεώρηση κακονισμού λειτουργίας προς όφελος παραγωγών και λαού.
 • Διασύνδεση γεωργικής παραγωγής με μεταποίηση – στροφή στην ποιότητα και στη βιολογική καλλιέργεια ώστε να αυξηθούν οι απολαβές των παραγωγών.
 • Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στο επιχειρηματικό πάρκο.
 • Κάλυψη – ομπρέλα των επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογίας και δημιουργία δικτύων.
 • Προσέλκυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας – διασύνδεση με το Ιόνιο πανεπιστήμιο.
 • Στήριξη της ανάπτυξης εταιρειών παραγωγής γνώσης, όπως συμβουλευτικές.
 • Στήριξη για διεύρυνση δραστηριοτήτων σε εκτός Κέρκυρας περιοχές.

Οι στρατηγικές για την επίτευξη των παραπάνω είναι:

 • Συνεργασία με το Επιμελητήριο και με το Ιόνιο πανεπιστήμιο.
 • Βελτίωση συγκοινωνιακών συνδέσεων με Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία.
 • Συνεργασία με γειτονικές περιοχές – ένταξη σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.