Καινοτομία

Γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανοδική πορεία μας στο μέλλον.

  • Ανάδειξη Κέρκυρας σε κέντρο καινοτομίας σε όλους τους τομείς με δημιουργία Ινστιτούτου καινοτομίας – συνεργασία με Ιόνιο Πανεπιστήμιο και φεστιβάλ καινοτομίας.
  • Αξιοποίηση από το Δήμο καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών.
  • Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), σταδιακή ηλεκτροκίνηση του νησιού, κατασκευή πάρκου ΑΠΕ και χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια.
  • Δημιουργία γραφείου στήριξης ενδιαφερομένων.