Τουρισμός

Για να ανεβεί ο κύριος παράγοντας της οικονομίας μας στο βάθρο που του αξίζει

 • Ο Τουρισμός να αποτελέσει ένα τομέα της οικονομίας με μειούμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με αυξανόμενο όφελος γενικά, αλλά και κατά κεφαλή επισκέπτη, με αύξηση των θέσεων εργασίας ειδικά των εξειδικευμένων, με διατήρηση του Τουριστικού αποτελέσματος κατά το μέγιστο στην Κέρκυρα και διάχυση του στην κοινωνία.
 • Ο Τουρισμός να ενταχθεί στις λειτουργίες της κοινωνίας, να διαχυθεί χωρικά, να συνδεθεί με τον Κερκυραϊκό Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και να γίνει έντονα βιωματικός, με την Κέρκυρα να αποκτάει ένα ισχυρό Brand Name και μέσω της εφαρμογής και επίκαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Παλιάς Πόλης – UNESCO.
 • Να επιμηκυνθεί η τουριστική σαιζόν και να αναπτυχθεί ο Τουρισμός city break, ο εναλλακτικός και ο θεματικός τουρισμός.
 • Να αυξηθεί το ποσοστό των υψηλής στάθμης επισκεπτών με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για κατασκευή νέων άριστων υποδομών, αναβάθμιση υπαρχουσών ή αλλαγή χρήσης των.
 • Να επιλυθεί το θέμα του συνεδριακού κέντριου, ώστε να αποκτήσει η Κερκυρα αίθουσα χωρητικότητας 2000 ατόμων.
 • Να συγκροτηθεί ο τουρισμός υπερ-ευπόρων με δημιουργία σημείων έλξης (αστικά ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, μουσεία, εκδηλώσεις, κλπ).

 

Οι ειδικοί  στόχοι για την ικανοποίηση των παραπάνω ειναι:

 • Να εφαρμοστεί και βελτιωθεί το Σχέδιο Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης και να αξιοποιηθούν υπάρχουσες εγκαταλελειμμένες υποδομές, όπως δημοτικά κτίρια, φρουριακές εγκαταστάσεις, μίνες, για πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτισμού, show μόδας, κλπ.
 • Να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων, για βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και για την διοργάνωση, διεθνών φεστιβάλ και αθλητικών αγώνων, όπως αυτοκινήτου, σκαφών, κλπ
 • Να γίνει προσπάθεια, σε συνεργασία με το Αεροδρόμιο, να συνεχιστούν και κατά την περίοδο του χειμώνα πτήσεις προς κάποιους σημαντικούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς.
 • Να ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και την οργάνωση και αναβάθμιση των τουριστικών περιοχών.
 • Να γίνεται διαρκής διαβούλευση, αλλά και ενημέρωση και κατάρτιση των εμπλεκομένων στον Τουρισμό.

 

Οι πολιτικές για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων κινούνται σε πέντε βασικούς άξονες:

 • Στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης τουριστικής στρατηγικής.
 • Στη σύζευξη τουρισμού – πολιτισμού – αθλητισμού.
 • Στη διεκδίκηση πόρων και θέσπιση ρυθμιστικών/ κανονιστικών πλαισίων για την βελτίωση της Κέρκυρας ως προορισμού.
 • Στη διαχείριση του προορισμού Κέρκυρα.
 • Στην οργάνωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.