Κοινωνία

Φροντίδα για όλους: παροχή κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα:

  • Ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς επιστημονικούς φορείς.
  • Διασύνδεση του Δήμου με τα τοπικά συμβούλια κοινοτήτων, εθελοντικούς οργανισμούς, για καταγραφή-αντιμετώπιση των προβλημάτων και ενημέρωση του πληθυσμού.
  • Δημιουργία δικτύου Φροντίδας, Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Φροντίδα ασθενών εκτός Κέρκυρας και των οικογενειών τους, με διευκολύνσεις στη μεταφορά και παραμονή τους στα Ιωάννινα.
  • Μόνιμα στελεχωμένα 4 ασθενοφόρα ΕΚΑΒ ώστε να καλύπτεται η πόλη με δύο, ο βορράς με ένα και ο νότος με ένα, σε σταθερή βάση.
  • Ενίσχυση του Νοσοκομείου Κερκύρας με παροχή οικονομικών και στεγαστικών κινήτρων από το Δήμο που θα προσελκύσουν νέους γιατρούς.
  • Στέγη φροντίδας: ποιοτική αναβάθμιση του γηροκομείου με δυνατότητα φιλοξενίας και ανθρώπων χωρίς μόνιμη στέγαση. Ενίσχυση με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.
  • Φροντίδα παιδιού: πρότυποι βρεφονηπιακοί σταθμοί ευέλικτων ωραρίων. Αξιοπρεπή στέγαση παιδιών προσχολικής ηλικίας με βάση το νέο νόμο περί υποχρεωτικής φοίτησής τους. Εξασφαλισμένη και ποιοτική σίτιση.
  • Κοινωνική επανένταξη Ρομά με εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων από εξειδικευμένους επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών.
  • Αντιμετώπιση χρήσης καπνού σε δημόσιους χώρους με πιλοτικά προγράμματα ενημέρωσης πολιτών και κίνητρα για δημιουργία χώρων ελεύθερων καπνού.