Παιδεία

Γιατί το μέλλον της Κέρκυρας πρέπει να χτιστεί σε γερά θεμέλια.

  • Επίλυση των κτιριακών προβλημάτων των σχολείων.
  • Διαρκής στενή συνεργασία του Δήμου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για επίλυση των προβλημάτων του (κτιριακό, στέγαση φοιτητών, κλπ) και για ανάπτυξη του με προσθήκη σχολών όπως αρχιτεκτονικής και βιομηχανικού σχεδιασμού, επιστήμης υλικών, νανοτεχνολογίας, τομέων βιοτεχνολογίας, κλπ.
  • Βελτίωση της εκπαίδευσης με διαρκή επαφή των μαθητών με την τέχνη (μουσική, ζωγραφική, κλπ) με συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, διεξαγωγή διαγωνισμών, κλπ.