Πρόγραμμα Διαχείρισης Απορριμάτων

1. Σήμα ανακύκλωσης (1)

Συντάξαμε και υπερασπιζόμαστε το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε συνοπτικώς εδώ, ξεκινώντας από κάποιες βασικές παραδοχές:

 • Το υπάρχον σύστημα έχει αποτύχει και σχεδόν καταρρεύσει. Προκαλεί έτσι κάθε είδους προβλήματα, πάνω από όλα μία τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση ανά την Κέρκυρα και
 • Όταν ένα σύστημα έχει αποτύχει και καταρρεύσει, δεν ωφελεί να προσπαθούμε να το επανασυστήσουμε σε μεγαλύτερη εκδοχή. Χρειαζόμαστε καινούργιο σύστημα.
  Επομένως, κανένα εργοστάσιο από μόνο του δε θα λύσει το πρόβλημα. Συζητάμε μόνο για συνολική προσέγγιση!
 • Η κρίση που αντιμετωπίζουμε μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία. Η Κέρκυρα έχει ήδη ξεκινήσει να πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα. Ο κάθε Δήμος πρέπει να κάνει το κομμάτι του, υποστηρίζοντας όπου πρέπει και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο, όπου μόνο αυτός μπορεί.
  Θέλουμε ως το τέλος της επόμενης δημαρχιακής θητείας η Κέρκυρα να έχει μετατραπεί σε ένα θετικό παράδειγμα αλλαγής για την Ελλάδα και όχι μόνο.
 • Η μεγάλη αλλαγή που απαιτείται είναι εφικτή με πολλή και συστηματική εργασία, με επιστράτευση ειδικών ανθρώπων και με τη συμμετοχή του κόσμου.
 • Μία ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος θα μας διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα δε θα είναι προσωρινά, αλλά διαρκή και βιώσιμα.

Σκοποί

 • Να καθαριστεί και να παραμείνει καθαρή η Κέρκυρα
 • Να σταματήσει η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, να σταματήσει και η επιδείνωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όπως
 • Να προστατευτεί η οικονομία του νησιού και η αξιοπρέπεια των κατοίκων
 • Να γίνει χρηστή, ορθολογική και κοινωνικά δίκαιη η διαχείριση απορριμμάτων
 • Σε βάθος χρόνου (δεκαετία) η Κέρκυρα να μη χρειάζεται κανέναν χώρο ταφής.

Στόχοι

 • Χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων για την Κέρκυρα με συνεργασία όλων των δήμων. Σχέδιο επίτευξης σε ορίζοντα δεκαετίας.
 • Απώτερος στόχος σε βάθος δεκαετίας είναι να μην υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη για χώρους ταφής εντός του νησιού μετά από δέκα έτη.
 • Με τη μαζική συμμετοχή των επιχειρήσεων να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό στόχο της ανακύκλωσης του 50% του συνολικού όγκου έως το καλοκαίρι του 2020.
 • Σταδιακή μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων
 • Προσπάθεια δημιουργίας 50 σημείων συνοικιακής κομποστοποίησης εντός της πόλης της Κέρκυρας και 50 σημείων κομποστοποίησης χωριού κατά την πρώτη διετία με πρόσκληση των πολιτών.

Άμεσα μέτρα διαχείρισης της κρίσης

 • Άμεση εφαρμογή διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην πηγή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαλογή σε έξι ρεύματα.
 • Έναρξη προγράμματος κομποστοποίησης
 • Επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Μεταφορά μη διαχειρίσιμων ποσοτήτων απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας

Αίτημα μεταφοράς απορριμμάτων εκ μέρους του Δήμου

Όπως έχει ήδη ζητήσει σε κάθε τόνο ο συνδυασμός ‘Πρώτα η Κέρκυρα’, πρέπει το νησί για ένα διάστημα να βοηθηθεί, ώστε να ελαφρυνθεί η κατάσταση με μεταφορά σε άλλα μέρη των απορριμμάτων που αδυνατεί να διαχειριστεί σωστά σε άλλα.

Το αίτημα μεταφοράς απορριμμάτων θα συνοδεύεται από σχέδιο μετάβασης προς ορθολογική διαχείριση. Με σταδιακή μείωση του προς ταφή όγκου, αλλά και του συνολικού όγκου απορριμμάτων. Η προς μεταφορά ποσότητα θα πρέπει μετά το πρώτο εξάμηνο να βαίνει διαρκώς μειούμενη (με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες του πρώτου έτους μεταφοράς).

Αυτό οι στόχοι είναι απολύτως εφικτοί εφόσον γίνουν τα βήματα που ορίζονται ανωτέρω για εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών, αστυνόμευση, προγράμματα για τις επιχειρήσεις και καθολική εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, ώστε να αυξηθούν θεαματικά τα ποσοστά ανακύκλωσης.


Κατα την πρώτη διετία

Ως Δήμος για την κεντρική Κέρκυρα, αλλά και ως μέλος της διαδημοτικής υπηρεσία καθαριότητας που θα υφίσταται θα εφαρμόσουμε, αλλά και θα προωθήσουμε και στους άλλους δήμους τα εξής:

Διαλογή στην πηγή και αποκομιδή
 • Άμεση εφαρμογή διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην πηγή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαλογή σε έξι ρεύματα.
 • Χωριστή αποκομιδή των διαφορετικών ρευμάτων, ώστε να έχει νόημα η διαλογή στην πηγή και να αυξηθούν ραγδαία τα ποσοστά ανακύκλωσης.
 • Χωριστή αποκομιδή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπου δυνατόν, με το σύστημα πόρτα-πόρτα.
Δημοτική διαχείριση
 • Κάθε Δήμος θα διαχειρίζεται τα απορρίμματά του με αποκεντρωμένη διαχείριση
  • Τάχιστη ενεργοποίηση όλων των μέσων του δημοτικού μηχανισμού και πλήρης αξιοποίηση του προσωπικού
  • Μειωμένη επιβάρυνση κεντρικών μονάδων όπου και αν είναι αυτές
 • Έναρξη ειδικού προγράμματος για διαχείριση των απορριμμάτων των επιχειρήσεων
 • Δρομολόγηση κατασκευής μιας μονάδας κομποστοποίησης σε κάθε δήμο για προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.
 • Ραγδαία εξάπλωση μεθόδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο νησί.
  • Εφαρμογή συνοικιακής κομποστοποίησης για την πόλη της Κέρκυρας
  • Εφαρμογή κομποστοποίησης χωριού.
  • Διάδοση μεθόδου στις επιχειρήσεις για εφαρμογή επί τόπου
  • Δημιουργία πιλοτικών μονάδων αερόβιας κομποστοποίησης μικρής κλίμακας για αποκεντρωμένη διαχείριση
 • Δρομολόγηση κατασκευής κεντρικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, μετατρέψιμης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης με μηχανική διαλογή. Όσο μικρότερη η μονάδα, τόσο γρηγορότερα θα κατασκευαστεί και τόσο καλύτερη διαχείριση θα έχουμε επιτύχει.
Πρόσθετα σημαντικά βήματα
 • Θετική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης με διάρκεια ετών, ώστε πολίτες επιχειρήσεις και κάθε είδους οργανισμός να γίνουν συμμέτοχοι και να ακολουθήσουν το νέο σύστημα.
 • Μηνιαία δημοσιοποίηση των στοιχείων:
  • Καταγραφή όγκου εισερχόμενων υλικών σε κάθε μονάδα διαχείρισης
  • Μηνιαία δημοσιοποίηση στοιχείων για τις ποσότητες ανακυκλώσιμων, προς ταφή και άλλων υλικών που προκύπτουν από τη διαχείριση των απορριμμάτων εκ μέρους του Δήμου.
  • Ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων κόστους της διαχείρισης
 • Ετήσια αξιολόγηση επιδόσεων υπηρεσίας καθαριότητας
  • Επιβράβευση καλών επιδόσεων
  • Διεκδίκηση επιπλέον πόρων εάν και όπου αυτοί χρειάζονται.
 • Δημιουργία των πρώτων προβλεπόμενων «πράσινων σημείων» για ογκώδη και επικίνδυνα υλικά με διαδικασίες express.
 • Υποστήριξη και εξάπλωση εθελοντικών «πράσινων γωνιών» σε χωριά, οικισμούς και εντός της επικράτειας της πόλης
 • Περιβαλλοντική αποκατάσταση Τεμπλονίου και πρόσφατων ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων): μελέτη και δρομολόγηση

Συνολική πολιτική για την ορθή διαχείριση

 • Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής με οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα.
  • Εφαρμογή συστημάτων ‘Πληρώνω όσο πετάω’
  • Χρέωση για σύμμεικτα απορρίμματα μόνο και όχι για τα ανακυκλώσιμα. Έναρξη πιλοτικών προγραμμάτων ζύγισης οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων επιχειρήσεων à Επιστροφή χρημάτων ανακύκλωσης στον πολίτη (ανταποδοτικά οφέλη).
  • Σύνδεση όγκου παραγόμενων απορριμμάτων με τα δημοτικά τέλη (όπως προβλέπει η νομοθεσία)
 • Προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης στα χαρακτηριστικά των διάφορων περιοχών του δήμου. Π.χ.
  • Σύνδεση των κανόνων περί απορριμμάτων ανά περιοχή της πόλης με τον κανονισμό αστικής λειτουργίας της πόλης.
 • Επιβολή του νέου συστήματος και με μέτρα αστυνόμευσης και προστίμων.
  • Προϋπόθεση η επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας
  • Επιβολή μεγάλων προστίμων στους παραβάτες των κανόνων για την εναπόθεση στους χώρους των προς αποκομιδή απορριμμάτων. Το ίδιο και για τις επιτρεπόμενες ώρες εναπόθεσης, ιδίως στην παλιά πόλη και στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές.
 • Επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών από επιχειρήσεις και κοινότητες.

Οργάνωση μετάβασης

Το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει (στις λεπτομέρειές αλλά και σε κάποια βασικά μέρη του) να οργανωθεί με τεχνοκρατικό τρόπο από ειδικούς, αφότου τεθούν οι αρχές από τη νέα πολιτική ηγεσία του Δήμου. Η δημοτική αρχή οφείλει να διεκδικήσει τα κονδύλια για τα απαραίτητα βήματα και να προσαρμόσει την οργανωτική δομή των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου ώστε αυτή να ταιριάζει πλέον με τους νέους στόχους. Κι έπειτα να εφαρμόσει το νέο σύστημα.

Για αυτό χρειάζεται δημοτική αρχή με θάρρος και τσαγανό. Να διεκδικήσει όσα χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα και μετά να εφαρμόσει όσα θα συμφωνήσει μαζί με τους ειδικούς.


Ομάδα λύσεων: “Κάνουμε το πρόβλημα ευκαιρία”

Απαιτείται μη πρόσληψη ομάδας νέων επιστημόνων και ατόμων με εμπειρία στην επικοινωνία αυτών των θεμάτων, ώστε η ομάδα αυτή να ασχοληθεί μόνο με τις λύσεις του προβλήματος. Η ίδια ομάδα θα αναλάβει μερικώς ή ολικώς την εκπαίδευση των πολιτών για το νέο σύστημα. Ο συντονιστής της θα πρέπει να έχει και επιτελικό ρόλο στην εφαρμογή των λύσεων όπως η σχεδίαση του συστήματος διαλογής απορριμμάτων στην πηγή για τις διάφορες περιοχές της Κέρκυρας.

Επίσης συνεργασία με εγνωσμένης αξίας οργανώσεις και ιδρύματα, όπως η όπως η Zero Waste Europe, η οποία ειδικεύεται στην προώθηση και εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των αποβλήτων.

Μέρος της εκστρατείας θα στοχεύει να καταστήσει την Κέρκυρα πρότυπο αλλαγής στη διαχείριση απορριμμάτων, στοχεύοντας στις βέλτιστες πρακτικές και στην καινοτομία. Η ομάδα θα διαβουλεύεται επίσης με τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλογικότητες, εθελοντικές ομάδες και άλλους φορείς που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στο ζήτημα αυτό. Θα τους βοηθάει και θα οργανώνει δράσεις και εκστρατείες, όπου ζητείται ή χρειάζεται.

Σχηματική απεικόνιση των ροών εντός της κυκλικής οικονομίας

Πηγή: www.citipost.gr, Δρ. Εφη Τριτοπούλου

Αφήστε μια απάντηση