Κοινωνία – Πολιτισμός

logotypo

1. Επειδή σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, θα λειτουργήσουμε με συνεχή και καθαρή ενημέρωση μέσω sites, σελίδων στο fb, τηλεοπτικών spots και ενημερωτικών εκπομπών. Πρώτα και κύρια όμως, με το έργο μας, μέσω του οποίου, ο δημότης πρέπει να βιώσει την αλλαγή στην λειτουργία των δημοτικών δομών – υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας του.

2. Θα αντληθούν στοιχεία από:

 • το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
 • το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου
 • το κοινωνικό παντοπωλείο της Μητρόπολης
 • άλλες κοινωνικές δομές πρόνοιας του Δήμου (π.χ. «βοήθεια στο σπίτι»)

Ταυτόχρονα, σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε γραφείο καταγραφής ευαίσθητών κοινωνικών ομάδων.

3. Μπορεί η Κέρκυρα εσχάτως να χωρίστηκε διοικητικά σε τρεις δήμους. Δεν παύει όμως να είναι μια ενιαία χωρική ενότητα, που θα πρέπει να διαχειριστεί τα προβλήματά της, να οργανωθεί, να δώσει λύσεις και προοπτικές ανάπτυξης για το μέλλον. Ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός, θα πρέπει να γίνεται στη λογική της συνεργασίας και να είναι το αποτέλεσμα συνολικής διαβούλευσης όλων των δήμων, τόσο του νησιού όσο και της Περιφέρειας. Οι υποδομές, ο πολιτισμός και ο τουρισμός θα είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα διαμορφωθεί η κοινή περιφερειακή πολιτικών. 

4.  Οι βελτίωση των σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελεί την κύρια μορφή πολιτισμού ενός τόπου. Θα πραγματοποιηθεί με:

 • κονδύλια από το δημοτικό κορβανά
 • ευρωπαϊκά προγράμματα
 • ευρωπαϊκά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης – αυτάρκειας – αυτοτέλειας
 • κρατικές δαπάνες

5.  Η διαχείριση και λειτουργία του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα δημοτική αρχή. Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ενταγμένη στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί την αιχμή του δόρατος της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής του νησιού. Για τη διάσωση, τη συντήρηση, την αξιοποίηση, την προβολή, την καταγραφή και την προστασία της παλιάς πόλης, θα είναι δρομολογηθούν τα εξής:

 • Δημιουργία αντιδημαρχίας Παλιάς Πόλης
 • Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για ιστορικά κέντρα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία (ευρωπαϊκής και ελληνικής)
 • Σύσταση και λειτουργία της επιτροπής διαχείρισης
 • Σύντομη διαβούλευση (σε διάστημα δύο μηνών) με τους εμπλεκόμενους φορείς, του Αστικού Κανονισμού Λειτουργίας
 • Αυστηρή εφαρμογή του πιθανώς τροποποιημένου Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας
 • Αξιοποίηση όλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που ενδεχομένως να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον.
 • Στελέχωση, ισχυροποίηση και εξοπλισμός του γραφείου παλιάς πόλης
 • Στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
 • Δημιουργία δημοτικού γραφείου στελεχωμένου με μέλη από Υ.ΔΟΜ., ΤΕΕ, ΕΦ.Α.ΚΕΡ., Γραφείο Παλιάς Πόλης, Δικηγορικό Σύλλογο, Αστυνομία ή/και Δημοτική Αστυνομία, Π.Υ., Υγειονομική υπηρεσία, Εμπορικό Επιμελητήριο και Εμπορικό Σύλλογο. Το γραφείο αυτό θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο, την λειτουργία και την ίδρυση των καταστημάτων (εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος) εντός της Παλιάς Πόλης.
 • Διευθέτηση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Η δράση αυτή θα είναι ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης του κυκλοφοριακού. Θα έχει ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης (παλιάς και νέας), την εξυπηρέτηση των κατοίκων της παλιάς πόλης, την εύκολη κίνηση οχημάτων κοινής ωφέλειας (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα αστυνομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) και θα δομηθεί πάνω σε επιστημονική κυκλοφοριακή μελέτη, με βάση τα σημερινά δεδομένα αλλά και στατιστικά μοντέλα, που θα παραπέμπουν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης σε βάθος τριακονταετίας.
 • Συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και άλλους πανεπιστημιακούς φορείς, με σκοπό την καταγραφή όλων των κτηρίων της παλιάς πόλης και τη συγκέντρωση κάθε δυνατής πληροφορίας γύρω από το δομικό της απόθεμα (ολοκληρωμένη τοπογραφική αποτύπωση, φωτογραφική αποτύπωση, αρχιτεκτονική αποτύπωση με σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής καταγραφής). Μη ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος σεισμός, που κατέστρεψε την τότε μεσαιωνική πόλη της Κέρκυρας έγινε το 1748. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στατιστικά ένας μεγάλος καταστροφικό σεισμός επαναλαμβάνεται κάνε 400 περίπου χρόνια, σημαίνει ότι σε κάτι λιγότερο από 130 χρόνια θα βιώσουμε τη μανία ενός καταστρεπτικού σεισμού, που ίσως αφανίσει την πόλη μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εφοδιασμένοι με όλα τα στοιχεία, ώστε να κληρονομήσουμε το μέλλον της πόλης μας στην παγκόσμια κοινότητα.
 • Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ, ΟΤΕ. Σε πάμπολλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και σε αρκετές ελληνικές (π.χ. Ναύπλιο) αυτό έχει επιτευχθεί. Επιβάλλεται να γίνει και την Κέρκυρα.

6. Μετά τις πρόσφατες καταστροφές σε Μάντρα και Μάτι Αττικής, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας μας, η πολιτική προστασία αποτελεί νευραλγικό σημείο στη λειτουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας.  Άμεσες δράσεις:

 • Μελέτη και εφαρμογή της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Στενή και διαρκής συνεργασία με Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία κλπ
 • Συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της πολιτείας (π.χ. ΟΑΣΠ)
 • Προσαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων διάσωσης στα δεδομένα της Κέρκυρας και κυρίως στις δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες της παλιάς πόλης.
 • Εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των οχημάτων ή/και των ομάδων διάσωσης σε κάθε σημείο της πόλης (παλιάς και νέας)
 • Διαρκής, αν είναι δυνατόν και καθημερινή, ενημέρωση των πολιτών με ομιλίες, φυλλάδια, εκπαίδευση, ασκήσεις ετοιμότητας, τηλεοπτικά spots.
 • Προτροπή δημοτών για λήψη όλων των απαραίτητων στοιχειωδών μέτρων προστασίας (π.χ. πυροσβεστήρες, φωτισμός ασφαλείας, πυροπροστατευμένα κλιμακοστάσια κλπ)

7.  Η προβολή της επτανησιακής ιστορίας και πολιτισμού, μέσα από τις τέχνες, τη μουσική, το χορό, τη ποίηση, τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Της κοινής δηλαδή ταυτότητας των Επτανησίων, στην οποία έγκειται και η δημιουργία και ύπαρξη της Π.Ι.Ν.

8.  Χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο γνώρισμα της παλιάς πόλης, είναι το ότι από τη δημιουργία της δεν έπαψε ούτε λεπτό να κατοικείται. Είναι μια πόλη γεμάτη ζωή, φωνές, μουσικές, μυρωδιές, εικόνες, αρώματα και μνήμες. Το θέλουμε αυτό και το στηρίζουμε. Ταυτόχρονα είναι και μια πόλη μνημείο με ιδιαιτερότητες, δυσκολίες, προνόμια, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η τροφοδοσία των καταστημάτων, δημιουργεί συνθήκες λεωφόρου μεγάλου αστικού κέντρου. Η διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων από τα καντούνια της παλιάς πόλης, δυσκολεύει την κίνηση των πεζών, προκαλεί φθορές στα πεζοδρόμια και στα οδοστρώματα ήπιας κυκλοφορίας, θόρυβο και δημιουργεί εικόνες χάους. Σε συνέχεια των όσων αναφέραμε στο 3.5., θα εφαρμοστούν τα εξής μέτρα:

 • Οριστική απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εντός του ιστορικού κέντρου.
 • Τοποθέτηση βυθιζόμενων μπαρών στα σημεία εισόδου (Κοφινέτα, Πεντοφάναρο, Σπηλιά, Αννουντσιάτα). Οι μπάρες θα βυθίζονται αυτόματα με ηλεκτρονικό σήμα, για τη διέλευση οχημάτων διάσωσης (οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί) και τροφοδοσίας (στις προβλεπόμενες ώρες).
 • Ολοκλήρωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων εντός της παλιάς πόλης, μέχρι τις 7:30π.μ. με χρήση οχημάτων μικρού κυβισμού και μεγέθους, που να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια και ευκολία στο ιστορικό κέντρο
 • Από τις 7:30π.μ. – 9:30π.μ. η διανομή αγαθών και εμπορευμάτων θα γίνεται με ειδικά χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα  (κόστος από 3000€ -9000€ και ταχύτητα από 5-12Km/h), τα οποία θα μεταφέρουν τα εμπορεύματα από το σταθμό μεταφόρτωσης που θα χωροθετηθεί για το σκοπό αυτό στην περιοχή της Σπηλιάς

Περισσότερα στις σχετικές κατηγορίες: https://protahkerkyra.gr/?page_id=1093https://protahkerkyra.gr/?page_id=1098

Αφήστε μια απάντηση