Διοικητική λειτουργία – Αποκέντρωση

logotypo

1. Με διεύρυνση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε όλες τις δομές του Δήμου και τη δημιουργία, πιθανώς, νέων ΚΕΠ.  Ο Δήμος Κερκυραίων, θα ξεκινήσει μια προσπάθεια ψηφιοποίησης των μητρώων και των αρχείων του, σε όλες τις υπηρεσίες του, με χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, από την οποία τα ΚΕΠ θα αντλούν στοιχεία προς εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία αυτών στο διοικητικό κέντρο

2.  Η δημόσια περιουσία στο πλαίσιο σύστασης εθνικού κτηματολογίου, θα καταγραφεί και θα καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ταυτόχρονα θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποίησης της, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε μέσω  Σ.Δ.Ι.Τ., με σκοπό:

  • την στέγαση υφιστάμενων δημοτικών υπηρεσιών ή δομών, που τώρα στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα
  • τη στέγαση νέων δομών, που θα δημιουργηθούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (π.χ. δομή απεξάρτησης ατόμων, ίδρυση κυνοκομείου, κ.ά)
  • την εισροή εσόδων στα ταμεία του Δήμου

3.  Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, είναι στελεχωμένη με έμπειρους και καλά καταρτισμένους μηχανικούς. Από πλευράς μας, ως νέα δημοτική αρχή, θα παρέχουμε κάθε είδους υλικοτεχνική υποστήριξη (προγράμματα, υπολογιστές, εξοπλισμό μηχανοργάνωσης κλπ) ώστε  οι μηχανικοί του Δήμου να μπορούν να εκπονούν μελέτες, στην υπηρεσία τους. Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία να υπάρξει προσωπικό υποστήριξης των μηχανικών, ώστε οι τελευταίοι να ασχοληθούν αποκλειστικά με την εκπόνηση  μελετών και επίβλεψη των έργων.  Η εκτέλεση έργων είναι το ζητούμενο για κάθε κοινωνία και το επιθυμητό για κάθε δημοτική αρχή. Πόσο μάλλον στο Δήμο Κερκυραίων, που η βελτίωση της καθημερινότητας αποτελεί πρωταρχικό στόχο και επιτακτική ανάγκη. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή, θα κληθεί και το Τμήμα Κέρκυρας του Τ.Ε.Ε., συνδράμοντας με τη τεχνογνωσία των μελών του, στην εκπόνηση μελετών και στην ωρίμανση έργων, που θα ενταχθούν προς χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα. (βλ. περίπτωση ΤΕΕ/Τμ. Κρήτης).

4. Με τη δημιουργία ηλεκτρονικής δημοτικής σελίδας παραπόνων. Θα αποτελεί το ηλεκτρονικό βήμα του κάθε δημότη, από το οποίο (επωνύμως ή/ και ανωνύμως) θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, να καταγγέλλει δυσλειτουργίες, να στέλνει φωτογραφίες αστοχιών (π.χ. λακκούβες σε οδόστρωμα, πεταμένα ογκώδη αντικείμενα κ.λ.π), να αποδοκιμάζει ή/και να επαινεί το έργο υπηρεσιών και μεμονωμένων υπαλλήλων. Επικουρικά θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή με τετραψήφιο αριθμό  

5. Ζώντας ήδη μια δεκαετία σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, σκοπεύουμε να επανεξετάσουμε τη λειτουργία των υφιστάμενων ΟΤΑ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό σημαίνει τη μεταβολή των χρηματοδοτικών πόρων ανάλογα με τη σπουδαιότητα – αναγκαιότητα του κάθε Ο.Τ.Α., αλλά και τη μετακίνηση εργαζομένων, ώστε ο κάθε οργανισμός να παράγει έργο στο μέγιστο βαθμό, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 

Αφήστε μια απάντηση