Περιβάλλον – Eνέργεια

logotypo

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικές ή/και ανθρωπογενείς καταστροφές  χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό ενός λαού. Οι Α.Π.Ε. , οι βιολογικοί σταθμοί λυμάτων, η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού και απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και οι σύγχρονες μέθοδοι στην αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, είναι μερικά όπλα που μας παρέχει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία στον αγώνα για τη διάσωση του περιβάλλοντος και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, δράσεις για την προστασία και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος (φυσικού και αστικού), χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία και σκοπεύουμε να απορροφήσουμε και να αξιοποιήσουμε στο έπακρον.

Το εκρηκτικό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το μελετήσαμε σε βάθος και ανακοινώσαμε ένα ρεαλιστικό μοντέλο διαχείρισης με βάση:

  • Την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Την ελληνική νομοθεσία
  • Την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί
  • Τις υφιστάμενες δομές
  • Την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία

Διαβάστε πιο συγκεκριμένες θέσεις στις τρεις σχετικές ενότητες αυτής της σελίδας: https://protahkerkyra.gr/?page_id=1152, https://protahkerkyra.gr/?page_id=1099, https://protahkerkyra.gr/?page_id=1253

Αφήστε μια απάντηση