Στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Αρχειακό Μουσείο Λακώνων

Λαογραφικό μουσείο Λακώνων
19/5/2019

Στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Αρχειακό Μουσείο Λακώνων

Ιδρυτής, διαχειριστής, λατζέρης, συλλέκτης, ερευνητής ο Βασίλης Μιχαλάς του Σπυρίδωνος.

Μια εκπληκτική δουλειά, ένας γνήσιος κερκυραίος προαιώνιας Λακωνικής καταγωγής.

Είναι τιμή μας που είναι φίλος μας.

 

Αφήστε μια απάντηση