Απάντηση στα ερωτήματα του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Tεμπλόνι υπογραφή 23-5-2019

Αντιπροσωπεία του συνδυασμού μας παρευρέθηκε στο γραφείο του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, για να παραδώσει την απάντηση στα ερωτήματα του συλλόγου προς κάθε υποψήφιο συνδυασμό. Πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για το πρόγραμμα του συνδυασμού μας για τη διαχείριση απορριμμάτων σε πολύ καλό κλίμα.

Εδώ δημοσιεύουμε την απάντηση.

Ο συνδυασμός ‘Πρώτα η Κέρκυρα’ απαντά στα ερωτήματα του συλλόγου με κάθε καλή προαίρεση, συμφωνώντας με την προσέγγισή του και κατανοώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους έχει σημασία κάθε υποψήφιος συνδυασμός να λάβει θέση για όλα τα σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων.

Δίνουμε εδώ άμεσες απαντήσεις, ώστε να γίνουν κατανοητές από όλους, ενώ οι πιο λεπτομερείς μας θέσεις είναι δημοσιευμένες από καιρό στην ιστοσελίδα του συνδυασμού μας: https://protahkerkyra.gr/?p=902, https://protahkerkyra.gr/?page_id=1152,

Στην Αυστρία πληρώνουν για κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων 35€/ τόνο. Στην Κέρκυρα πόσο;

H απάντηση είναι πως κανείς δε γνωρίζει ακριβώς. Ο λόγος είναι ότι το σύστημα διαχείρισης τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύπλοκο, πως δε χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και πως ακόμα και οι υπηρεσίες του Δήμου, λόγω διαδικασιών, δεν έχουν αναλύσει το συνολικό κόστος. Σε επίσκεψη του συνδυασμού μας στην Υπηρεσία Οικονομικών του Δήμου Κέρκυρας ενημερωθήκαμε, επί παραδείγματι, ότι λόγω αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, το κόστος προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα δε συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα τα οποία υπολογίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας και πως κανείς δεν έχει καταφέρει να κάνει την πλήρη ανάλυση. Επομένως, η ειλικρινής απάντηση είναι πως δεν ξέρουμε.

Η ομάδα μας που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα και έχει συλλέξει τα διαθέσιμα στοιχεία θεωρεί πως -δεδομένων των συνθηκών και όσων στοιχείων γνωρίζουμε- το κόστος υπερβαίνει αυτό του ελλαδικού μέσου όρου, το οποίο είναι περί τα 212 ευρώ ανά τόνο. Αν συνυπολογίσουμε και τα έξοδα για τα ΜΑΤ, που εργάστηκαν το περασμένο καλοκαίρι, τις επισκευές φθορών, τις μεγάλες εργολαβίες και άλλα, τότε το κόστος ανεβαίνει αρκετά.

 

Σχετικά με την ανακύκλωση

Τί προβλέπει το πρόγραμμά σας σχετικά με την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή;

Το σύστημα διαχείρισης που προτείνουμε βασίζεται στη μέθοδο της διαλογής στην πηγή, όπως άλλωστε απαιτεί και η νομοθεσία της Ε.Ε.. Συνοπτικά σημειώνουμε:

 • Διαλογή σε έξι ρεύματα με χωριστή αποκομιδή,
 • όπου δυνατόν με το σύστημα πόρτα-πόρτα.
 • Χωριστή αποκομιδή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που παράγουν πολλά απορρίμματα.
Ποιό θα είναι το ποσοστό ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με την εφαρμογή τους μέσα στα επόμενα δυο χρόνια και με τί χρονοδιάγραμμα;

Θέτουμε ως στόχο το 50% ήδη  για εντός του 2020. Αυξητική πορεία στα ποσοστά χρόνο με το χρόνο, ώστε να φθάσουμε στο 65% (επόμενος στόχος από την Ε.Ε.) εντός ολίγων ετών. Σε αυτό θα συμβάλλει και η στρατηγική μείωσης του συνολικού παραγόμενου όγκου. 

 

Κομποστοποίηση

Θα δώσουμε έμφαση στη διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων, τακτική η οποία θα μας βοηθήσει πολύ να πετύχουμε και τους συνολικούς υψηλούς στόχους.  Με τη δρομολόγηση αποκεντρωμένης διαχείρισης των βιοαποβλήτων μπορούμε να έχουμε πολύ ταχύτερα αποτελέσματα. Είναι δύσκολη η ακριβής πρόβλεψη, όμως δε θα ήμασταν ικανοποιημένοι με λιγότερο από 50% από τα νοικοκυριά μετά από δύο έτη. Για τις επιχειρήσεις θα εφαρμόσουμε ειδικά προγράμματα εξαρχής.

Εν συντομία σημειώνουμε:

 • Θέλουμε με τη μαζική συμμετοχή των επιχειρήσεων να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό στόχο της ανακύκλωσης του 50% του συνολικού όγκου έως το καλοκαίρι του 2020.
 • Σταδιακή μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων.
 • Προσπάθεια δημιουργίας 50 σημείων συνοικιακής κομποστοποίησης εντός της πόλης της Κέρκυρας και 50 σημείων κομποστοποίησης χωριού κατά την πρώτη διετία με πρόσκληση των πολιτών.
Δεσμεύεστε σε δημοσιοποίηση μηνιαίων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για σύμμεικτα ανακύκλωση κομπόστ και ανάκτηση ανακυκλώσιμων;

Ναι, αφότου γίνει η απαιτούμενη αναδιάρθρωση στην Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία (προσφάτως έχει αρχίσει να δίνει κάποια). Προτεραιότητα η επιβολή καθεστώτος τάξης και διαφάνειας κατά το πρώτο εξάμηνο.

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα εφαρμοστεί για τις κατάφωρες παραβάσεις ήδη εντός του πρώτου τριμήνου και μετά το πρώτο εξάμηνο ως μέρος της πολιτικής μείωσης του όγκου, και αύξησης της ανακύκλωσης, ώστε να υπάρχει περιθώριο προσαρμογής.

Ποιό είναι το κόστος διαχείρισης ανά τόνο και ποιο το προβλεπόμενο μετά την εφαρμογή του προγράμματός σας;

Για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω είναι προς το παρόν δύσκολη έως αδύνατη η ακριβής πρόβλεψη για το κόστος διαχείρισης κατά τα πρώτα δύο έτη. Σκοπός μας σε κάθε περίπτωση είναι να το μειώσουμε κατά το ένα τρίτο. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων να διεξάγεται και να ελέγχεται από τον Δήμο.

 

Ερωτήματα περί του εργοστασίου

Γιατί η κατασκευή εργοστασίου κοστίζει σχεδόν 5πλάσια σε σχέση με αντίστοιχα ευρωπαϊκά π.χ Ισπανία για 123 000 τόνους 23 000 000€;

Έχουμε την ίδια απορία (αν και έχουμε και απάντηση κατά νου)!

Μη έχοντας ενημερωθεί καθόλου για τις μελέτες, αφού παρουσιάζονται σε κλειστούς κύκλους, δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε για τους λόγους του υψηλού κόστους κατασκευής. Πολλώ δε μάλλον εφόσον οι τεχνολογίες που –μάλλον- σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν είναι ήδη ξεπερασμένες.

Ποιό θα είναι το κόστος διαχείρισης ανά τόνο μετά την λειτουργία του;

Δεν αναμένουμε μεγάλη μείωση του κόστους της διαχείρισης, μολονότι ίσως προκύπτουν οφέλη από την αξιοποίηση κάποιων υλικών, αλλά και από τη –σχετικά μικρή- μείωση των προς ταφή ποσοτήτων.

Η λειτουργία θα είναι συμβατή με τις κοινοτικές οδηγίες για ανακύκλωση 50% μέχρι το 2020 και 65% μέχρι το 2024;

Θεωρούμε πως η λειτουργία του όλου συστήματος που σχεδιάζεται, όπως και του εργοστασίου είναι ασύμβατη με την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Για αυτό επίσης δε μας ικανοποιεί ο σχεδιασμός και είναι για εμάς βασικό σημείο παρέμβασης, εφόσον εκλεγούμε.

Διεκδικούμε τη δημιουργία μονάδας που θα λειτουργεί με τα πλέον σύγχρονα συστήματα και όχι ένα παρωχημένο εργοστάσιο, το οποίο είμαστε βέβαιοι πως δε θα καλύπτει τις ανάγκες μας.

Προβλέπεται ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα και για πόσα χρόνια;

Οι τρέχοντες σχεδιασμοί, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, θεωρούμε πως ναι, το προβλέπουν. Κρίνοντας δηλαδή από τα παρόμοια εργοστάσια που προωθούνται ανά τη χώρα, όπου ο σχεδιασμός είναι τέτοιος. Δε μας βρίσκει σύμφωνους και από όποια θέση και αν έχουμε θα αντιταχθούμε σε αυτήν την προσέγγιση, διότι αντιβαίνει στην προσπάθεια επίτευξης υψηλών στόχων ανακύκλωσης και μείωσης του παραγόμενου όγκου.

Θα υπάρχει πρόβλεψη για την μετατροπή του σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετά το 2024;

Η δική μας παράταξη θα επιβάλει τη χρήση σύγχρονων μεθόδων οι οποίες είναι αποδοτικές με πρακτικούς και οικονομικούς όρους και οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη υψηλών στόχων.

Επομένως, υποστηρίζουμε την κατασκευή μονάδας, η οποία θα είναι μετατρέψιμη σε μονάδα μηχανικής διαλογής των εισερχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών, με ύψιστα ποσοστά κατά τα πρότυπα μονάδων σε χώρες όπως η Σλοβενία και η Τσεχία.

Ποιές εγγυήσεις έχουμε πώς το εργοστάσιο δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά της ανακύκλωσης;
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες εγγυήσεις και μάλιστα κάποιοι υποψήφιοι επενδύουν σε αυτή την αδιαφάνεια και την ασάφεια.  Απαντήσεις ανωτέρω καλύπτουν και αυτό το ερώτημα.

Τί κίνητρα προβλέπετε για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην διαλογή στην πηγή αλλά και τι πρόστιμα;
 • Προτείνουμε εφαρμογή συνολικής πολιτικής με κίνητρα και αντικίνητρα.
  • Εφαρμογή συστημάτων ‘Πληρώνω όσο πετάω’.
  • Χρέωση για σύμμεικτα απορρίμματα μόνο και όχι για τα ανακυκλώσιμα. Έναρξη πιλοτικών προγραμμάτων ζύγισης οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων επιχειρήσεων
   à Επιστροφή χρημάτων από έσοδα ανακύκλωσης στον πολίτη (ανταποδοτικά οφέλη).
  • Σύνδεση όγκου παραγόμενων απορριμμάτων με τα δημοτικά τέλη (όπως προβλέπει η νομοθεσία)
 • Προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης στα χαρακτηριστικά των διάφορων περιοχών του δήμου. Π.χ.
  • Σύνδεση των κανόνων περί απορριμμάτων ανά περιοχή της πόλης με τον κανονισμό αστικής λειτουργίας της πόλης.
 • Επιβολή του νέου συστήματος και με μέτρα αστυνόμευσης και προστίμων.
  • Κινητοποίηση και των αστυνομικών δυνάμεων για ανάλογη αστυνόμευση όπου χρειάζεται (ο νόμος προβλέπει και τέτοια καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής προστίμων).
  • Με την επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας αυξάνονται οι δυνατότητες επιτήρησης.
  • Επιβολή μεγάλων προστίμων στους παραβάτες των κανόνων για την εναπόθεση στους χώρους των προς αποκομιδή απορριμμάτων. Το ίδιο και για τις επιτρεπόμενες ώρες εναπόθεσης, ιδίως στην παλιά πόλη και στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές.
 • Επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών από επιχειρήσεις και κοινότητες.
Τέλος, με ποιό τρόπο θα στελεχώσετε και θα αναβαθμίσετε τις συναρμόδιες υπηρεσίες τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με μηχανολογικό εξοπλισμό;

Θα φροντίσουμε το υπάρχον προσωπικό που έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση να επιμορφωθεί και να εκπαιδευθεί στοχευμένα, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το νέο σύστημα που θα δομηθεί.

Σημαντική συμβολή στις προσπάθειες του Δήμου και των πολιτών θα έχει η ομάδα που θα συσταθεί για να εργαστεί εστιασμένα στην ανάπτυξη και εφαρμογή των λύσεων και των νέων πρακτικών.

Αμέσως θα ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για να «ξεκολλήσουν» οι διαδικασίες μελέτης και έργων σχετικώς με τη διαχείριση απορριμμάτων. Πρώτα από όλα θα κινητοποιήσουμε τις υπηρεσίες, ώστε να διεκδικήσουν αμέσως την πραγμάτωση του προγράμματος βιοαποβλήτων με κονδύλιο που έχει ήδη εγκρίνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (προμήθεια τριών απορριμματοφόρων, καφέ κάδων για οργανικά απορρίμματα και κομποστοποιητών για ημιαστικές περιοχές).

Ταυτοχρόνως, θα κάνουμε καταγραφή αναγκών και θα διεκδικήσουμε πόρους με τάχιστες διαδικασίες, ώστε να επισκευαστούν υπάρχοντα οχήματα και να δρομολογήσουμε την προμήθεια νέων (π.χ. αναστροφέα για πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης μικρής κλίμακας).

 

Ομάδα λύσεων: “Κάνουμε το πρόβλημα ευκαιρία”

Απαιτείται μη πρόσληψη ομάδας νέων επιστημόνων και ατόμων με εμπειρία στην επικοινωνία αυτών των θεμάτων, ώστε η ομάδα αυτή να ασχοληθεί μόνο με τις λύσεις του προβλήματος. Η ίδια ομάδα θα αναλάβει μερικώς ή ολικώς την εκπαίδευση των πολιτών για το νέο σύστημα. Ο συντονιστής της θα πρέπει να έχει και επιτελικό ρόλο στην εφαρμογή των λύσεων όπως η σχεδίαση του συστήματος διαλογής απορριμμάτων στην πηγή για τις διάφορες περιοχές της Κέρκυρας.

Επίσης συνεργασία με εγνωσμένης αξίας οργανώσεις και ιδρύματα, όπως η όπως η Zero Waste Europe, η οποία ειδικεύεται στην προώθηση και εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των αποβλήτων.

Μέρος της εκστρατείας θα στοχεύει να καταστήσει την Κέρκυρα πρότυπο αλλαγής στη διαχείριση απορριμμάτων, στοχεύοντας στις βέλτιστες πρακτικές και στην καινοτομία. Η ομάδα θα διαβουλεύεται επίσης με τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλογικότητες, εθελοντικές ομάδες και άλλους φορείς που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στο ζήτημα αυτό. Θα τους βοηθάει και θα οργανώνει δράσεις και εκστρατείες, όπου ζητείται ή χρειάζεται.

 

Αφήστε μια απάντηση