Κυκλοφορία

logotypo

Η πόλη της Κέρκυρας με όλα τα περίχωρα και τις οδικές αρτηρίες γύρω της της χρειάζονται ένα ολιστικό σχέδιο για τον τομέα των μετακινήσεων και μεταφορών. Ειδάλλως, δεν πρόκειται να δούμε βελτίωση- ίσως μόνο επιδείνωση. Ένα ολιστικό σχέδιο πρέπει για να επιτύχει πρέπει να υπόκειται σε διεπιστημονική μελέτη και εργασία, να διαμορφωθεί με διαδικασίες ανοικτής διαβούλευσης με τους πολίτες και επαγγελματίες και άλλους φορείς της πόλης, και τέλος να επικοινωνείται δεόντως και ανοικτά σε όλα τα στάδιά του.


Αυτό θέλουμε να δρομολογήσουμε γρήγορα και να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες θα γίνουν σωστά και αποτελεσματικά.

Ως προς τα πλεόν αισθητά σημεία του προβλήματος, στοχεύουμε να ελαφρύνουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα με άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα και δράσεις:

Α) Στα άμεσα:

 • Απαιτούμε και επιτυγχάνουμε την παρουσία 5 εκπροσώπων του Δήμου Κερκυραίων στο Δ.Σ. του ΟΛΚΕ (Λιμανιού), ώστε να αποκτήσουμε έλεγχο στο λιμάνι της πόλης.
 • Περιορίζουμε αμέσως τα δίπατα λεωφορεία σε δύο και τα τρενάκια σε ένα. Εξετάζουμε τη λειτουργικότητα και αυτών των εναπομεινάντων.
 • Προκηρύσσουμε μελέτη για το κυκλοφοριακό.
 • Επαναδημοπρατούμε ένα υπόγειο παρκινγκ και ένα περιφερειακό παρκινγκ.

Β) Στα μεσο-μακροπρόθεσμα:

 • Προχωράμε άμεσα την παράκαμψη της πόλης: Αλυκές – Ποταμός – Βρυώνη

Ειδικό Θέμα

Το ποδήλατο ως βασικό μέσο μετακίνησης

Ως μέρος ενός ολιστικού σχεδίου πρέπει να εξεταστεί και η υιοθέτηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Κέρκυρα. Όχι μόνο στην πόλη, αλλά και εκτός. Επ’ ουδενί δεν πρέπει να γίνει ξανά το λάθος για αποσπασματική εισαγωγή ποδηλατοδρόμων, χωρίς άλλη μέριμνα. Και φυσικά ποτέ ξανά πριν προηγηθεί σοβαρή μελέτη και επικοινωνιακή εκστρατεία. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Απαραίτητη η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς που θα έχουν ρόλο στη διαδικασία έρευνας και μελέτης
 • Στη διαμόρφωση ενός τέτοιου σχεδίου ρόλο πρέπει να έχουν:
  • Eιδικευμένοι συγκοινωνιολόγοι με εμπειρία στην κατασκευή ποδηλατοδρόμων (αν δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, τότε από το εξωτερικό)
  • Οι πολίτες της Κέρκυρας μέσω εκπροσώπων
  • Οι πολίτες της Κέρκυρας ατομικά μέσω εκτεταμένων ερευνών[1], αλλά και συμμετοχής σε ανοικτές εκδηλώσεις διαβούλευσης
  • Ποδηλατικοί σύλλογοι
  • Επαγγελματικοί φορείς
  • Αρχιτέκτονες τοπίου
 • Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί εξαρχής στα πλεονεκτήματα από τη μαζική χρήση ποδηλάτων στην πόλη (ανθρώπινη υγεία, μείωση ρύπων και οχλήσεων, συνολικά ποιότητας ζωής, οικονομικά, επικοινωνιακά).

Θα προτείνουμε κάθε νέα ή ανακατασκευαζόμενη οδική αρτηρία περιμετρικά της πόλης να αποκτά ποδηλατόδρομο. Έτσι εντός λίγων ετών θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη ένα δίκτυο χωρίς πολύ μεγάλη δαπάνη και με ασφαλείς όρους.

Οχλούσες χρήσεις και βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος που προέρχεται από το λιμάνι και το αεροδρόμιο με μελέτη για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλης, κατασκευή οδικού συστήματος για σύνδεση λιμανιού, αεροδρομίου και κεντρικών οδών προς Βορρά, Μέση και Νότο. Περιορισμός των αδειών των λεωφορείων hop on-hop off και τραίνων.
 • Συμμετοχή του Δήμου στη λήψη αποφάσεων για το λιμάνι
 • Δημιουργία φορέα διαχείρισης των υπολοίπων λιμένων, αγκυροβολίων, καταφυγίων και παράκτιων ζωνών.
 • Χάραξη ειδικής στρατηγικής για τη βιώσιμες αστικές και περιαστικές μεταφορές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υπάρχουσε μελέτες για την περιοχή της πόλης. Εξειδίκευση μέσω παροχής συμβουλών από ειδικούς οργανισμούς και δια της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.
 • Αν κριθεί ωφέλιμο, θα προσκληθούν ειδικοί της επιστήμης των μεταβάσεων (Transition Management) από το εξωτερικό, για να καθοδηγήσουν την ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί. Η διαδικασία θα τρέξει επί τη βάσει έργου ορισμένης διάρκειας.
Yπόμνημα συνδυασμού ‘Πρώτα η Κέρκυρα’ για παράκαμψη πόλης- Η θέση μας

[1] Ποιοτικές έρευνες βάσει ερωτηματολογίων για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις τους για την πόλη και τις επιθυμίες τους για αυτήν.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση